Taisyklės

Klubo narių ir visų kitų atvykusių į susitikimą, prašome laikytis šių taisyklių.

1. Susirinkimo vietą palikti tvarkingą (nešiukšlinti).

2. Gerbti kitus klubo narius.

3. Susirinkimo metu, neišsišokame ir važiuojame kolonoje.

Pastabos

1. Tarybos nariai objektyviai įvertina kiekvieną pretendentą į klubą.

2. Mažus lipdukus gali gauti kiekvienas pretenduojantis į klubą.

3. Didelius lipdukus gaus tik tarybos pripažinti klubo nariai.

4. Bucket Club visada pasilieka teisę keisti taisykles.

5. Nauji nariai pretenduojantys į klubą turi atvykti į susitikimus ne mažiau kaip 3 kartus 2 mėnesių laikotarpi, kad taryba galėtų apsvarstyti apie priėmimą į klubą.

Norintys įstotį į klubą užsukite į skiltį: Įstojimas